Pysähtyykö Internetin käyttäjien määrän kasvu Suomessa

Jo jonkin aikaa amerikkalaisissa nettitutkimuksissa on havaittu, että käyttäjien määrän kasvunopeus hidastuu, kun lähestytään 60 %:n penetraatiota. Samansuuntaisia oireita näyttää meilläkin esiintyvän, mutta Taloustutkimuksen tutkimuksen mukaan kasvu vielä näyttää jatkuvan.

Tutkimuksen  mukaan viime vuoden syyspuoliskolla käyttäjien määrän kasvu selvästi hidastui. Viime vuoden loka-marraskuusta (Internetiä joskus käyttäneitä 59 %) kasvu on taas jatkunut, ja vuoden 2001 tammi-helmikuussa heitä oli 63 %.

Oireellista on ehkä se, että Internetin käyttäjien etujoukossa eli nuorten ryhmässä opiskelupaikalta käyttäneiden osuus on kasvanut vain 2 % vuoden takaisesta määrästä. Tätä ilmeisesti kompensoi kotikäyttäjien määrän kasvu, joka on jopa 32 % vuoden aikana. Kotikäyttäjien määrässä Suomi alkaa nyt ilmeisesti ottaa kiinni esim. muita Pohjoismaita.

Internetiä viikoittain käyttäviä suomalaisia on nyt tutkimuksen mukaan 1 927 000. Luvussa on kasvua vuoden aikana 19 %. Niitä suomalaisia, jotka sanovat käyttävänsä nettiä päivittäin tai lähes päivittäin on nyt 1 149 000. Heidän määränsä on kasvanut 31 % vuoden aikana. Kasvu ei kuitenkaan ole ollut tasaista, mikä viittaa siihen, että osa käyttäjistä on harventanut nettailuaan.

Jatko näyttää, miten kauan kasvu vielä voi jatkua. Monilla käyttäjillä Internetin uutuudenviehätys on selvästi ohi. Samaan suuntaan viittaavat myös mm. Soneran merkille panemat tiedot siitä, että verkon käyttöaika ei kasva samassa suhteessa kuin käyttäjien määrä. Sonerassa tulkitaan tätä siten, että käyttäjät eivät surffaile verkossa yhtä pitään kuin ennen.

Myös Ruotsissa nettikäyttäjien osuus väestöstä näyttää MMXI Europen tutkimustuloksen mukaan pysähtyneen 57 % tasolle (käyttänyt nettiä kuukauden aikana). Marras-joulu-tammikuussa muutosta tässä prosenttiluvussa ei näytä tapahtuneen.

Takaisin

(6.5.2001)