Onko Suomi jäämässä jälkeen muista Pohjoismaista Internetin kotikäytössä?

Internetin käyttöä mittaavat useat konsultti- tai mittausyritykset maailmalla - onneksi. Näin voi sanoa, koska julkinen tilastotuotanto on hyvin vähäistä ja sattumanvaraista. Eräs mittaajista on Netratings, jonka kotikäyttäjäpaneelista olen lainannut nämä tulokset.

Tällainen tutkimus toteutetaan siten, että Internetin käyttäjän koneelle asennetaan mittausohjelma, joka tallentaa tiedot netin käytöstä, ja lähettää ne mittausyritykseen. Alla olevassa taulukossa on tulostettu tiedot kahdeksasta mitatusta asiasta. Lisäksi olen itse laskenut taulukkoon aktiivikäyttäjien osuuden kaikista netinkäyttäjistä.

Suomen kannalta tulos ei ole kovin mairitteleva - olemmehan tottuneet pitämään maatamme Internetin edelläkävijämaana. Muut ovat kuitenkin porhaltaneet ohi - jos nyt koskaan olemme kärjessä olleetkaan. Millään mitatulla tunnusluvulla Suomi ei ole Pohjoismaiden paras! Sen sijaan olemme kyllä huonoin monessa asiassa, mm. kuukausittaisten netti-istuntojen keskimäärässä. Suomessa on myös vähiten netin käyttäjiä, ja myös aktiivikäyttäjiä. Tämä tarkoittaa ainakin sitä, että nettimarkkinat ovat Suomessa pienimmät.

 Maaliskuu 2002

Suomi

Ruotsi

Norja

Tanska

Number of Sessions per Month

12

14

13

14

Number of Unique Sites Visited

33

34

23

41

Time Spent per Site

18: 41

29: 59

17: 40

18: 04

Time Spent per Month

5: 02: 03

6: 47: 34

5: 10: 25

5: 55: 31

Time Spent During Surfing Session

26: 09

28: 42

24: 38

25: 24

Duration of a Page viewed

00: 38

00: 40

00: 40

00: 40

Active Internet Universe

1,383,651

3,630,921

1,476,651

2,005,630

Current Internet Universe Estimate

2,076,801

5,740,584

2,458,992

3,275,714

Aktiivikäyttäjien osuus kaikista käyttäjistä, %

66,6

63,3

60,1

61,2

 

Aktiivikäyttäjien osuutta voisi tulkita siltä kannalta, että Suomessa Internetin kotikäyttö on keskittynyt enemmän kuin muissa maissa nimenomaan tälle aktiiville joukolle. Suuret massat ovat edelleen Internetin käytön ulkopuolella, aktiivikäyttäjien osuus koko väestöstä on noin 27 %. Netratingsin estimaatti kaikista netinkäyttäjistä Suomessa on selvästi alle puolet koko väestöstä.

Tässä on todettava asia, jonka olen tuonut esiin muissa yhteyksissä aikaisemminkin: pelkästään kotikäyttäjien mittaaminen pelkästään aliarvio jonkin verran suomalaisten netinkäyttöä. Meillä näyttää edelleen olevan vallalla se menttaliteetti, että jos jonkin asian voi tehdä työnantajan kustannuksella, se tehdään. Osa käyttäjistä on siis pelkästään työpaikkakäytön varassa. Myös koulu- ja oppilaitoskäyttö on meillä hyvin kehittynyttä muihin maihin verrattuna. Tämä ei kuitenkaan ole mikään puolustus, sillä todellisessa tietoyhteiskunnassa jokaisella kansalaisella on oltava netti- tai vastaava yhteys kotoaan - tai mieluiten pelkästään omassa käytössä olevasta mobiililaitteesta.

Olemme kaukana tietoyhteiskunnasta, ja muut ovat porhaltaneet ohi.

Takaisin

(11.4.2002)