Webbimittauksen kontrolloitavia kohteita

 Monissa maissa levikintarkastusyhtiöt ovat ottaneet vastuulleen myös Internetin kävijämäärämittauksia tai niiden auditointia eli tarkastamista. Meillä keskustelu on vielä auki tästä asiasta.

Tässä on muutamia omia kommenttejani siitä, mitä mittauksia arvioitaessa pitäisi ottaa huomioon.

 

  1. Laskentatageihin liittyviä asioita

Tagi on laskentaa varten tarvittava HTML-elementti, jonka sivujen ylläpitäjä sijoittaa jokaiselle sivulle, joka on tarkoitettu laskettavaksi. Tageja saa tietenkin olla vain yksi sivua kohti, mutta tätä ei kontrolloida. Toisaalta kaikkia sivuja ei oteta laskentaan mukaan.

Ehdotus: Tagien määrä sivulla kontrolloidaan ja laskennan kohteena olevasta sivustosta kerrotaan laskennassa mukana olevien sivujen määrä ja mahdollisesti niiden prosenttiosuus kaikista sivuista.

 

  1. Sivustojen rakenteeseen liittyviä asioita

Mitään normeja ei ole siitä, kuinka paljon eri elementtejä yhdellä sivulla voi olla, tai kuinka suuri tai pitkä sivu voi olla. Myöskään ei ole mitään ohjetta siitä, kuinka sivulta pitää voida päästä takaisin tai muille sivuille. Esim. arkistotyyppinen ratkaisu voidaan rakentaa niin, että arkistosivu on pieni, ja siltä pitää aina palata takaisin tietylle hakemistosivulle. Näin saadaan sivulatausten määrä suureksi.

Ehdotus: Sivuston rakenteesta voidaan antaa lausunto tai huomautus siitä, että sivuston rakenteen vuoksi sen käytöstä tulee normaalia tai keskimääräistä enemmän sivulatauksia.

 

  1. Portaalien määrittely ja tyypittely

Viestintäyrityksillä ja –konserneilla on tyypillisesti suuri määrä erillisiä domaineja, jotka mittauksissa yhdistetään yhden portaalinimen alle.

Ehdotus: Mittauksen yhteydessä portaaliin kuuluvat domainit esitellään, ja samalla kerrotaan myös niiden tyyppi eli se, missä määrin domainit sisältävät keskustelu- ja chat-sivuja.

 

  1. Sivupyyntöjen laskeminen ja chatit

Tämä liittyy edelliseen kohtaan sikäli, että ”tavallista” sisältöä sisältävien ja isoja keskustelu- ja chat-osia sisältävien palveluiden sivupyyntöjen vertailu ei ole järkevää.

Ehdotus: Keskustelu- ja chat-sivupyyntöjen määrä ilmoitetaan erikseen. Järkevää olisi myös eri sivutyypeistä eritellä vielä erikseen ne, jotka sisältävät mainontaa.

Teknisesti laskennan kannalta oikeampi termi on sivupyyntö, koska nykyjärjestelmillä ei kontrolloida sitä, latautuuko sivu kokonaisuudessaan käyttäjän selaimen ikkunaan, vai aloitetaanko uuden sivun lataaminen ennen kuin edellinen on valmis. Mielestäni tarvitaan erillisiä tutkimuksia siitä, kuinka paljon käyttäjät todella jättävät sivulatauksia kesken.

Sivupyyntöjä mitattaessa pitäisi ottaa huomioon ainoastaan palvelun varsinaisten käyttäjien aiheuttamat sivupyynnöt, eikä sivun omistajan oman organisaation aiheuttamia pyyntöjä. Samoin laskennasta pitää poistaa esim. hakukoneiden tekemät pyynnöt ja muut vastaavat koneelliset pyynnöt.

 

  1. Eri selainversioiden toiminnan huomioon ottaminen

Eri selainversiot käyttävät eri tavoin paikallista välimuistia. Tämä vaikuttaa laskentaohjelmissa mahdollisesti sivulatausten määrää vähentävästi. Tiettävästi tämä kompensoidaan laskentatuloksessa kertoimin.

Ehdotus: Mittaustulosta julkistettaessa kerrotaan käyttäjien selaimien jakauma, ja se, miten eri selainversioiden kohdalla todettujen sivulatausten määrää on korjattu kertoimin.

 

  1. Käynti vs. sessio

Käynnin (vierailun, visit) ja session erottamiseksi toisistaan käytetään eri maissa mm. aikakriteeriä. Joillain rekisteröintiä vaativilla sivustoilla käyttäjän on kirjoittauduttava uudestaan sisälle tietyn ajan kuluttua, mikäli sivulatauksia ei tule.

Ehdotus: Sessiota käytettäessä on ilmoitettava session määritelmään sisältyvä aikakriteeri.

 

  1. Javan käyttö selaimissa

Käyttäjän toimenpitein voidaan Javan käyttö estää, ja vanhemmat selaimet eivät tue Javaa.

Ehdotus: Java-appletteja käyttävien laskentaohjelmien tulosten julkistamisen yhteydessä on kerrottava, kuinka suuri osa mitattujen käyttäjien selaimista on hyväksynyt Java-appletin.

 

  1. Cookiet ja haamucookiet

Käyttäjien toimenpitein cookien käyttö voidaan estää, ja cookieta käyttävissä laskentatavoissa tästä aiheutuu ns. haamucookie-ongelma.

Ehdotus: Cookiehin perustuvissa laskelmissa on eriteltävä se, kuinka suuri osa käyttäjien selaimista on hyväksynyt cookien, kuinka suuri osa palauttaa takaisin aikaisemman cookien ja kuinka suuri osa ei hyväksy cookieta.

 

  1. Palomuurit (firewall)

Tässä vaiheessa ei ole tarkkaa käsitystä siitä, mitä eri palomuuriohjelmat vaikuttavat esim. siihen, kuinka mittausohjelma pääsee lataamaan Java-appletin käyttäjän selaimeen. Palomuurit joka tapauksessa vaikeuttavat laskentaa.

 

Näitä asioita on aikaisemmin käsitelty ns. nettimittausprojektissa 1998-99, jonka puheenjohtajana toimin. Projekti laati käsikirjan ja suosituksen.

Takaisin