Takaisin pääsivulle

Kaksi kirjaa sotilasjohtamisesta

Maanpuolustuskorkeakoululla on pidetty kaksi maanpuolustuksen johtamiseen paneutunutta seminaaria, joista kummastakin olen toimittanut seminaarijulkaisun. Kirjat on julkaistu marraskuussa 2003 ja toukokuussa 2005.

Seminaarien järjestelyistä ja kirjojen kustantamisesta ovat vastanneet Reserviupseeriliitto, Kadettikunta ja Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen laitos, jotka käyttävät kirjoja omassa toiminnassaan. Näistä yhteisöistä kirjoja voi myös kysellä.

"Joukkosi eessä - ajatuksia reserviläisarmeijan johtamisesta"

Lähtökohtana marraskuussa 2003 ilmestyneessä kirjassa on näkemys siitä, että maanpuolustuksen muuttuminen asettaa entistä kovempia vaatimuksia nimenomaan reservin johtajille, jotka eivät päivittäin ja ammatikseen ole tekemisissä sotilasjohtamisen kanssa.
Kirjassa johtamista käsitellään sekä filosofisista että eettisistä lähtökohdista samoin kuin käytännön koulutuskokemusten ja tutkimusten pohjalta. Alan problematiikkaan johdattavan esipuheen on kirjoittanut kenraali Heikki Tilander, joka toimi myös seminaarin avaajana. Kirjoittajat ovat johtamisen ja sotilaskoulutuksen asiantuntijoita, sekä sotilaita että siviilejä. Kirja on laajuudeltaan lähes 200 sivua.

"Arvot ja velvollisuudet isänmaan puolustuksessa"

Tämän kirjan pohjana oleva seminaari pidettiin helmikuussa 2005. Kirjaa täydennettiin vielä kahdella artikkelilla seminaarissa pidettyjen esitelmien lisäksi.

Tämä kirja tarkastelee jatkona edelliselle kirjalle sotilasjohtamista erityisesti isänmaallisuuden ja arvojen näkökulmasta. Arvoja käsittelee myös seminaarin avanneen puolustusministeri Kääriäisen esipuhe. Tämänkin kirjan laajuus on noin 200 sivua.

Klikkaa tästä RUL:n sivuille!

Reserviupseeri, opiskele vastuulliseksi johtajaksi

Katso tästä sisällysluettelo

Arvot ja Isänmaa

Katso tästä sisällysluettelo